Potador de memoria


Un curioso portador de memorias


-/-